OWU PZU Dom Plus

Korzyści ubezpieczenia domu

OWU PZU Dom Plus

Polisa PZU Dom Plus skierowana jest do klientów, którzy mają ponadstandardowe wymagania dotyczące ochrony domu. Wielowariantowość ubezpieczenia pozwala na stworzenie produktu spełniającego najbardziej wyrafinowane wymagania.

Korzyści PZU Dom Plus

Ubezpieczenie PZU Dom Plus niesie ze sobą szereg korzyści:

 • ochrona majątku idealnie dopasowana do potrzeb,
 • regulacja wysokości składki poprzez dopasowanie zakresu ochrony do możliwości finansowych,
 • możliwość ubezpieczenia mienia ponadstandardowego: służbowego, biurowego, roślinności ogrodowej, sprzętu medycznego, czy nagrobka cmentarnego,
 • dowolne kształtowanie zakresu i sum ubezpieczenia ruchomości domowych i elementów stałych,
 • możliwość ubezpieczenia lokalu bez elementów stałych,
 • możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie NNW na terenie całego świata,
 • ochrona od dodatkowych ryzyk, jak rabunek na ulicy, przepięcie nie powiązane z uderzeniem pioruna i dewastacja bez konieczności uiszczania dodatkowej składki,
 • pomoc w sytuacjach awaryjnych dzięki ubezpieczeniu PZU Pomoc w domu,
 • odszkodowanie pełnej wysokości, bez franszyz i udziałów własnych,
 • oszczędność czasu dzięki minimum formalności,
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia nieruchomości po szkodzie,
 • możliwość ubezpieczenia całego majątku prywatnego na jednej polisie,
 • możliwość korzystania z licznych zniżek,
 • możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 4 raty.

Dowiedz się z OWU PZU Dom Plus OWU PZU Dom Plus szczegółów dotyczących procesu zawierania, zakresu polisy i możliwości manipulacji składki.