Sprawdź, co zapewnia ubezpieczenie

Dom i mieszkanie

Dom czy mieszkanie to dla wielu osób najcenniejszy składnik majątku. Warto więc zapewnić mu odpowiednią ochronę, zwłaszcza że dobre ubezpieczenie nieruchomości wcale nie jest drogie.

Co chroni ubezpieczenie domu i mieszkania?

Odpowiedź na to pytanie tylko pozornie jest łatwa. Ubezpieczenie nieruchomości może bowiem chronić:

 • mury
 • elementy stałe - wszelkie przytwierdzone na stałe elementy wyposażenia budynku, np. instalacje techniczne, kominki, wbudowane meble, okna wraz z szybami, okładziny ścian, drzwi, tynki wewnętrzne
 • elementy ruchome - te elementy, które nie zostały na stałe wmontowane np. meble stojące, przedmioty codziennego użytku, sprzęt elektroniczny, biżuteria, dzieła sztuki, rzeczy wypożyczone.

Ubezpieczyciele umożliwiają także zazwyczaj ubezpieczenie:

 • garażu
 • domku letniskowego
 • domu w budowie.

Jak zatem widać, ubezpieczenie nieruchomości może mieć bardzo szeroki zakres ochrony.

Rodzaje ubezpieczenia mieszkania i domu

Podstawę polisy mieszkaniowej stanowi ubezpieczenie od skutków zdarzeń losowych. Oprócz tego bardzo ważne jest także zabezpieczenie od ryzyk kradzieżowych.

Dodatkowo towarzystwa proponują różne inne ubezpieczenia, o które można rozszerzyć podstawową ochronę. Jest to np.:

 • assistance domowy,
 • assistance medyczny,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • ubezpieczenie sprzętu poza domem
 • ubezpieczenie nagrobku.

Każde z towarzystw ma nieco inną ofertę, więc warto porównać dostępne rozszerzenia, zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu

Jeśli chcesz ubezpieczyć mieszkanie od kradzieży, sprawdź koniecznie przed zakupem polisy, jakiego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego wymaga dane towarzystwo. Jeśli Twoje mieszkanie nie spełnia tych wymagań, nie otrzymasz odszkodowania od ubezpieczyciela w razie szkody.

Przeczytaj także uważnie punkt w ogólnych warunkach ubezpieczenia zatytułowany “Wyłączenia odpowiedzialności”. To właśnie w tym miejscu ubezpieczyciel wymienia wszelkie okoliczności, w przypadku których nie wypłaci odszkodowania mimo zajścia szkody. Przykładowe wyłączenia występujące powszechnie w umowach to wykluczenia odpowiedzialności w przypadku szkód powstałych na skutek:

 • wad konstrukcyjnych, jeśli za budowę odpowiadał ubezpieczony lub jego bliscy,
 • osiadania gruntu,
 • aktów terroru,
 • umyślnego działania ubezpieczonego.

Dowiedz się więcej

Sprawdź nasze artykuły o ubezpieczeniu domu i mieszkania, by dowiedzieć się więcej: