Ogólne warunki ubezpieczeń

OWU

Sprawdź, dlaczego warto czytać ogólne warunki ubezpieczeń i na które zapisy należy zwrócić szczególną uwagę.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) są zazwyczaj długim dokumentem, który niestety jest dodatkowo często napisany niezrozumiałym językiem. Odstrasza to wiele osób od dokładnego przyjrzenia się warunkom. W efekcie zawierają umowę, nie patrząc, na co się tak właściwie zgadzają.
Jeśli właśnie masz podpisać nową umowę ubezpieczenia i perspektywa przebrnięcia przez cały dokument jest dla Ciebie zbyt odstraszająca, zwróć chociaż uwagę na następujące zapisy:

  1. Zakres ubezpieczenia - w tym punkcie ubezpieczyciel informuje Cię, od jakich ryzyk chroni ubezpieczenie
  2. Wyłączenia odpowiedzialności - tutaj znajdziesz informację, w jakich sytuacjach towarzystwo nie wypłaci Ci pieniędzy
  3. Suma ubezpieczenia - bardzo często ubezpieczyciele umożliwiają samodzielne ustalenie konkretnej sumy ubezpieczenia. Sprawdź, jak jest w przypadku Twojej polisy
  4. Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego - tutaj ubezpieczyciel opisuje, co musisz zrobić po wypadku, aby nie stracić szansy na odszkodowanie. W tym punkcie są zamieszczane między innymi informacje o tym, jaki masz czas na zgłoszenie szkody
  5. Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania - sprawdź, jak ubezpieczyciel wycenia szkodę, czy stosuje udział własny oraz franszyzy.

Na tej stronie znajdziesz opisy warunków różnych ubezpieczeń. Możesz je przeglądać według: