Pamiętaj, że ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe!

Obowiązek ubezpieczenia OC

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe!

Ubezpieczenie OC jest dość wyjątkową polisą. Po pierwsze jego zakres jest regulowany precyzyjnie ustawą. Po drugie każdy zarejestrowany samochód musi posiadać polisę OC.

Często jest tak, że po podpisaniu umowy OC wrzucamy potwierdzenie ubezpieczenia OC do pozostałych dokumentów związanych z użytkowaniem samochodu i na tym koniec. W efekcie w natłoku codziennych zajęć zdarza nam się zapomnieć, kiedy przypada data kolejnej składki.

Umowa co prawda przedłużona jest automatycznie. Aby jednak polisa OC była ważna muszą zostać spełnione dwa warunki po pierwsze musi być podpisana umowa, a po drugie opłacona składka ubezpieczeniowa (lub chociaż jej pierwsza rata).

Kiedy trzeba posiadać OC?

Skutki takiej niefrasobliwości lub zwykłego ludzkiego zapomnienia mogą być bardzo dotkliwe. Z tego powodu warto sobie tę datę zaznaczyć w kalendarzu, ustawić przypomnienie w telefonie i po prostu pamiętać o niej. Zwłoka poniżej 3 dni w przypadku samochodu osobowego skutkuje karą wysokości 800zł, ale już powyżej dwóch tygodni musimy liczyć się z karą wysokości 4000 zł.

Oprócz typowych zapominalskich szacuje się, że po polskich drogach porusza się blisko 200000 kierowców nie posiadających ważnej polisy OC. W tym momencie należy też przypomnieć, że ubezpieczenie OC należy opłacić również wtedy, kiedy auto stoi nieużywane w garażu lub w warsztacie samochodowym.

Kara za brak OC

Kiedyś kary za brak OC nie były aż tak dotkliwe. Regulowała je Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Kary były naliczane rokrocznie na podstawie obowiązującego kursu euro. Zmiany wprowadzone w 2012 roku oraz nowelizacja Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych znacznie te kary zaostrzyła.

Obecnie są one naliczane na podstawie minimalnej polskiej płacy. W 2017 r. kara wynosi 4000zł w przypadku właścicieli samochodów osobowych oraz 6 000zł w przypadku właścicieli samochodów ciężarowych i autokarów.

Na tym jednak przykre konsekwencje się nie kończą. Tyle wynosi bowiem kara, o ile nie spowodowaliśmy szkody. Nowe przepisy o ubezpieczeniu obowiązkowym precyzują jednak, że jeśli jesteśmy sprawcami kolizji drogowej to konsekwencje będą o wiele bardziej dotkliwe.

Nie tylko będziemy musieli wypłacić ubezpieczenie osobie poszkodowanej, ale też ponieść koszty związane z likwidacją szkody. Czy zatem opłaca się unikać zapłaty składki za OC? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ogólnodostępny kalkulator OC wyszukuje najtańszą ofertę na rynku w kilka sekund? Zdecydowanie nie.

Wirtualny policjant UFG

Do tej pory często mogło się wydawać, że jak nie zapłaciliśmy na czas ubezpieczenia i nie mieliśmy opłaconego OC to nam się upiekło. Tymczasem od 2012 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił specjalny system, który automatycznie powiadamia go o przerwach w ubezpieczeniu danego samochodu czy innego pojazdu.

W praktyce wygląda to tak, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe są zobowiązane przesłać informację o nowej umowie OC w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Nawet więc jeżeli kierowca nie zostanie przyłapany na gorącym uczynku podczas kontroli drogowej, to dane o braku polisy OC będzie można znaleźć w bazie UFG.

OGóLNIE · OC