OWU PZU Wojażer

Sprawdź przed wyjazdem

OWU PZU Wojażer

Myślisz o wyjeździe na narty lub do ciepłych krajów? Przed wyjazdem zagranicznym koniecznie zakup polisę turystyczną. Dziś przyjrzymy się OWU PZU Wojażer.

PZU Wojażer to polisa turystyczna proponowana przez PZU. Na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy? Które warunki należy przemyśleć?

Zakładając że lecimy na wakacje samolotem i nie potrzebujemy kupować ubezpieczenia samochodu (najszybciej to zrobić za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń OC), skoncentrujmy się na najistotniejszych kwestiach związanych z planowaną wycieczką. Pod tym kątem będziemy przeglądać OWU.

Zakres ubezpieczenia

PZU Wojażer to dobra polisa turystyczna na zagraniczny wyjazd. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje terytorium Polski oraz poza jej granicami „w każdym celu”. Oznacza to że ubezpieczenie podróży przyda się i na wycieczkę do ciepłych krajów i na krótki wyjazd służbowy. Ale uwaga narciarze!

W PZU OWU znajduje się następujący zapis:

Za opłatą dodatkowej składki odpowiedzialność PZU może być rozszerzona o ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenia assistance, ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie OC ryzyka wynikającego z rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu.

Za dodatkową opłatą – oznacza to że podstawowy pakiet PZU Wojażer nie obejmuje ubezpieczenia jakiego potrzebują osoby wyjeżdżające pojeździć na nartach! Przed zakupem polisy należy koniecznie zapoznać się z zakresem ubezpieczenia żeby mieć pewność że zadowala nas proponowana ochrona ubezpieczeniowa.

Umowę zawiera na okres od 1 dnia do 1 roku. Sumy ubezpieczenia ustalane są w porozumieniu z ubezpieczającym.

Wyłączenia odpowiedzialności

PZU nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. konsekwencje wypadków drogowych spowodowanych przez ubezpieczonego jeżeli ten nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych,
  2. koszty leczenia niezwiązanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
  3. koszty leczenia chorób będących przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  4. koszty leczenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania w tym nerwic.

Więcej przeczytacie w OWU PZU Wojażer.