OWU Allianz „Bezpieczny dom”

Ubezpieczenie domu i mieszkania

OWU Allianz „Bezpieczny dom”

Wyjeżdżasz z rodziną na wakacje. Drzwi? Zamknąłeś. Sprzęty elektryczne? Wyłączyłeś. Ciągle jednak masz przeczucie że o czymś zapomniałeś. A ubezpieczenie domu kupiłeś?

Dom to najcenniejsze dobro materialne jakie posiadamy. Warto, aby był odpowiednio zabezpieczony. Dziś prezentujemy ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczny dom” Allianz.

Ubezpieczenie mieszkania „Bezpieczny dom” to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej nieruchomości. Polisę można rozszerzyć o:

 1. Home Assistance - ubezpieczyciel zorganizuje pomoc w razie wypadku w domu. Polisa dostępna w 3 wariantach
 2. OC w życiu prywatnym - ubezpieczenie pomoże Ci, jeśli Ty lub Twoja rodzina spowoduje przypadkiem szkodę innej osobie
 3. Mój Prawnik - polisa zapewnia pomoc prawną
 4. Ubezpieczenie informacji prawnej - ubezpieczyciel udzieli telefonicznej pomocy prawnej

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Allianz

Nie ma takiej możliwości, żeby kupować ubezpieczenie domu bez świadomości sytuacji w których ubezpieczyciel nie będzie się poczuwał do odpowiedzialności za zaistniałe szkody, czyli bez znajomości wyłączeń odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku polisy „Bezpieczny dom” wyłączeniem objęte są szkody spowodowane m. in. przez:

 • rażące niedbalstwo ubezpieczającego lub ubezpieczonego
 • działanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków itp.,
 • działania wojenne,
 • środki represyjne stosowane przez organy państwa,
 • energię jądrową,
 • działanie wilgoci, grzyba i pleśni,
 • powolne działanie czynników termicznych, chemicznych i biologicznych,
 • przenikanie wody gruntowej,
 • zanieczyszczenie środowiska,
 • działalność górniczą w rozumieniu prawa górniczego,
 • graffiti.

Sprawdź więcej: OWU Allianz Bezpieczny Dom