OWU Aviva Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC samochodu

OWU Aviva Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, jeżeli posiadasz samochód. Sprawdź darmowe dodatki do OC w Avivie.

Niezbędnie potrzebujesz ubezpieczenia OC i Aviva wyliczyła Ci najlepszą składkę? Przeczytaj koniecznie, zanim zawrzesz umowę, a poznasz wyłączenia, jakimi charakteryzuje się ta polisa, dowiesz się również, jakie dodatkowe świadczenia otrzymasz razem z obowiązkowym zakresem ochrony.

A więc tak: oczywiście ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Avivie chroni ubezpieczonego przed koniecznością pokrywania z własnej kieszeni spowodowanych szkód, oczywiście w granicach ustalonych sum gwarancyjnych, które wynoszą:

  • 2 500 000 euro na szkodach osobowych;
  • 500 000 euro na szkodach na mieniu;

na jedno zdarzenie komunikacyjne. Wyłączeniami obwarowane są okoliczności, gdy ubezpieczony szkody spowodował naumyślnie albo pod wpływem środków odurzających.

Dodatkowe bonusy, nie przewidziane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, to m.in.:

  1. bezpłatna Zielona Karta;
  2. bezpłatne ubezpieczenie assistance z holowaniem do 75 kilometrów;
  3. możliwość przeniesienia zniżek pomiędzy małżonkami;
  4. możliwość ubezpieczenia się od utraty zniżek.