OWU AC Warta

Warianty AC w Warcie

OWU AC Warta

Warta oferuje ubezpieczenie Autocasco w trzech wariantach. Sprawdź ich warunki.

Zakres ubezpieczenia AC Warta

Ubezpieczenie Autocasco Warty chroni majątek Klienta w razie uszkodzeń, zniszczeń pojazdu oraz jego kradzieży.

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w którym najważniejszym kryterium wyboru jest zakres polisy. Dokładny zakres ochrony zawiera OWU AC, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC oferowane przez Wartę jest elastyczne, co pozwala na jego dopasowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

Autocasco w Warcie proponowane jest w formule „all risks”, co oznacza że wszystkie zdarzenia nieokreślone w wyłączeniach są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Warianty AC Warta

Poniżej możesz pobrać dokumenty Warta OWU AC dla poszczególnych typów ubezpieczenia Autocasco:

Pamiętaj również, że przystępując do OC w Warcie i mając prawo do skorzystania z najszybszych zniżek za bezszkodowość w Polsce (już po trzech latach bez szkód dla kierowców powyżej 30 roku życia) możesz je również przenieść na autocasco w tymże towarzystwie ubezpieczeniowym.