OWU MTU AC

Polisa AC auta

OWU MTU AC

Jeżeli poważnie myślimy o zakupie ubezpieczenia Autocasco, musimy dokładnie przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia, abyśmy w razie wystąpienia szkody nie byli rozczarowani polisą, którą zawarliśmy. Sprawdzamy OWU AC w MTU.

Co musimy wiedzieć zanim podpiszemy umowę ubezpieczenia AC? Na jakie punkty zwrócić szczególną uwagę? Czego się wystrzegać? Pokazujemy na przykładzie OWU Autocasco w MTU.

Ogólne zasady ubezpieczenia

Na samym wstępie znajdujemy istotną informację. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje MTU wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu, a więc rodzina czy inne bliskie osoby nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za zapłatę składki. Jeżeli cokolwiek w umowie o Autocasco wydaje się niezrozumiałe, pytajmy natychmiast w czasie czytania. W końcu świętym prawem klienta jest uzyskiwanie rzetelnej informacji o umowie, jak i jej ogólnych warunków z zakresie dotyczącym praw i obowiązków ubezpieczonego.

Definicje

Bardzo ważną częścią umową są definicje. Należy je uważnie przeczytać, żeby później nie było zaskoczenia. Przykładowo: czy wiesz, że zgodnie z definicją w OWU MTU za pojazd samochodowy uważamy nie tylko samochód osobowy, ale także pojazd ciężarowy, motorower i motocykl? A szkoda częściowa to kradzież części pojazdu, jego częściowe zniszczenie lub uszkodzenie, którego koszt naprawy nie przekracza 70 proc. wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody. Zwróćmy też uwagę na definicję „wartości rynkowej pojazdu”. Jest to wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu.

Warianty ubezpieczenia

Ważną decyzją jest wybór wariantu ubezpieczenia. MTU AC oferuje wariant pełny (Maxicasco) i ograniczony (Minicasco). Ważne: ubezpieczenie w wariancie Minicasco może zostać zawarte wyłącznie dla pojazdu o wartości rynkowej nie niższej niż 8 000 zł. Ubezpieczony może wnioskować o opcje dodatkowe np. o rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe zagranicą. Zarówno w pełnym wariancie ubezpieczenia jak i ograniczonym pojazd będzie ubezpieczony także w takich przypadkach jak szkody wynikłe na skutek np. pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania.

Wyłączenia odpowiedzialności

Kiedy ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do ochrony naszego pojazdu? Nie zostaniemy ubezpieczeni jeśli jeździmy kabrioletem, autem o wartości rynkowej powyżej 100 tys. zł czy Fiatem 126p, Fiatem 125p – niezależnie od ich wartości i wariantu ubezpieczenia. Towarzystwo MTU nie odpowie za szkody których wartość nie przekracza 300 zł lub 1% sumy ubezpieczenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa; nie będzie ponosić odpowiedzialności także w takich przypadkach gdy auto w chwili kradzieży nie posiadało zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

Przed decyzją wyboru ubezpieczenia AC MTU bezwzględnie zapoznajmy się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia. Wspomniane wyżej punkty są tylko wycinkiem z OWU MTU AC. Warto znać całość i świadomie ubezpieczać swoje auto.

Powinieneś pamiętać również, że autocasco dostępne jest tylko i wyłącznie w pakiecie Mój Samochód, a więc razem z MTU OC. Nie ma takiej możliwości, aby kierowca z polisą odpowiedzialności cywilnej w innym towarzystwie mógł wykupić osobno AC.