Ubezpieczenie szyb w Warcie

Ubezpiecz szybę

Ubezpieczenie szyb w Warcie

Poszukując oszczędności, często obcinamy wydatki na dodatkowe opcje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie szyb jest jednak ciekawą i przydatną opcją. Sprawdzamy warunki tej polisy w Warcie.

Nad ubezpieczeniem szyb warto się zastanowić szczególnie wtedy, kiedy dużo jeździmy lub często zostawiamy auto pod chmurką. Oto najważniejsze punkty OWU w Warcie.

Zakres ubezpieczenia szyb

Umowa może zostać zawarta wyłącznie z OC lub AC w Warcie na taki sam, 12-miesięczny okres. Ochrona obowiązuje na terytorium Polski, a objęte nią są szyby: czołowa, boczne i tylna. Ubezpieczyć można pojazdy o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, zarejestrowane w Polsce i nie starsze niż 20 lat.

Koszty ubezpieczenia szyb

Składka wynosi 69 zł rocznie przy płatności jednorazowej, 74 zł przy dwóch ratach i 77 przy czterech. Uwaga! Mogą zostać zastosowane zwyżki dla wybranych marek i modeli aut (do 20%).

Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł i jest pomniejszana o każde świadczenie (nie mają one wpływu na zniżki AC za bezszkodowość). Druga i kolejne wymiany szyby czołowej są refundowane do 70% sumy ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności

W ubezpieczeniu szyb obowiązuje formuła all risk. Warta pomoże więc zawsze za wyjątkiem sytuacji określonych w wyłączeniach odpowiedzialności. Według tych zapisów ochronie nie podlegają:

 • szyby dachowe – szyberdachy, dachy panoramiczne,
 • inne szklane elementy samochodu (np. lusterka, reflektory),
 • szyby, które przed zdarzeniem były już uszkodzone (w tym wady fabryczne).

Warta nie pomoże też wtedy, kiedy szkoda jest efektem:

 • działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
 • kierowania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • ucieczki z miejsca zdarzenia,
 • kierowania pojazdem, który nie został dopuszczony do ruchu (brak ważnej rejestracji, dokumentów, przeglądu technicznego),
 • użycia auta jako narzędzia przestępstwa,
 • działania wojennego, rozruchów, zamieszek, obowiązkowego świadczenia na rzecz wojska i policji, czynnego udziału w akcjach protestacyjnych lub blokadach dróg,
 • użytkowania samochodu niezgodnie z przeznaczeniem (w tym nieprawidłowy załadunek i rozładunek bagażu),
 • uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej,
 • uszkodzenia lub zniszczenia elementów na stałe związanych z szybą, ale nie będących jej częścią (listwy, uszczelki, folie itp.),
 • zderzenia elementów pojazdu,
 • udziału w wyścigach, rajdach i treningach do nich,
 • użycia pojazdu jako rekwizytu,
 • uszkodzenia powstałego w trakcie naprawy niezwiązanej z wymianą szyby.

Polisa nie pomoże także wtedy, kiedy samochód pochodzi z przestępstwa, jest przeznaczony do nauki jazdy lub pracy zarobkowej.