OWU OC PZU

Czy OC w PZU jest opłacalne?

OWU OC PZU

Ubezpieczenie OC muszą posiadać wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych. Dowiedz się z ustawy, co jest przedmiotem ubezpieczenia i od czego chroni polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Zakres ubezpieczenia OC w PZU

Przedmiotem ubezpieczenia OC PZU jest odpowiedzialność cywilna osoby kierującej pojazdem, które wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

Sumy gwarancyjne (najwyższy pułap odszkodowania) wynoszą:

  • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Dodatki do OC w PUZU

Korzyści płynące z ubezpieczenia OC w PZU to m.in.:

  • bezpłatna polisa PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort,
  • niższa cene za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
  • bezpłatna Zielona Karta,
  • aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
  • gwarancja, że w razie spowodowania wypadku nie poniesie się kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych które funkcjonuje jako OWU OC.