OWU Podróży zagranicznych Generali

Ubezpiecz się przed podróżą

OWU Podróży zagranicznych Generali

Wybierasz się za granicę? Poznaj OWU w Generali, które ma jedne z lepszych ubezpieczeń podróżnych.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia podróży zagranicznych Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna poznamy m.in. zakres ubezpieczenia oraz jego przeznaczenie. I tak Generali kieruje swoją ofertę do osób zainteresowanych urlopem letnim, wycieczką, wyjazdem na weekend, wyjazdem służbowym, urlopem zimowym, podróżą poślubą, wyjazdem do pracy czy uprawianiem sportów.

Zakres ubezpieczenia podróży zagranicznych obejmuje:

KL – ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance
NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
OC – ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za szkody na osobie na rzeczy
ON – ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów
BP – ubezpieczenie bagażu podróżnego
SN – ubezpieczenie sprzętu narciarskiego
OB – ubezpieczenie odwołania biletu lotniczego
OI – ubezpieczenie odwołania wycieczki zagranicznej

Ochrona Generali może też obejmować szkody powstałe w trakcie:

  • amatorskiego wykonywania sportu,
  • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu
  • pogorszenia stanu zdrowia
  • pasywnego udziału w wojnach, kataklizmach i aktach terroru
  • wykonywania pracy fizycznej

Więcej informarcji znajdziesz w OWU podróży zagranicznych Generali.