Rola kluczyka w OWU Autocasco

Kluczyki w AC

Rola kluczyka w OWU Autocasco

Kierowcy często nie zdają sobie sprawy, jak ważną rolę w ubezpieczeniu AC odgrywają kluczyki.

Ubezpieczenie AC jest kupowane nie tylko przez właścicieli zupełnie nowych pojazdów (nabywanych często za pieniądze z kredytu bądź leasingowanych) lecz również samochodów kilkuletnich, których właściciele boją się o kradzież lub uszkodzenie auta.

Kierowcy często nie zdają sobie jednak sprawy, jak ważną rolę w ogólnych warunkach ubezpieczeń autocasco pełnią kluczyki.

Zawarcie umowy AC

Niestety wielu kierowców skladając deklarację do umowy ubezpieczenia autocasco, nie zdaje sobie sprawy z ważności tych deklaracji w świetle wypłaty świadczeń zawartych w polisie. Często dopiero w momencie powstania zdarzenia, które uprawnia nas do otrzymania świadczenia okazuje się, że złożyliśmy nieświadomie fałszywe oświadczenie.

W ogólnych warunkach ubezpieczeń bardzo często podkreślana jest rola kluczyków oraz systemu zabezpieczeń (alarm, blokada kierownicy ect.). Jak się okazuje ubezpieczyciele bardzo często odmawiają wypłaty odszkodowania bo kluczyki, które posiadamy, nie odpowiadają stanowi określonemu w deklaracji ubezpieczeniowej.

Kluczyki a odmowa wypłaty odszkodowania

Ubezpieczyciele odmawiają wypłat odszkodowań korzystając z różnych zapisów OWU. Odmowy związane z kluczykami samochodowymi dotyczą:

  • braku oryginalności jednego lub więcej kluczyków pomimo deklaracji we wniosków. Towarzystwa wskazują na możliwość zgubienia i braku informacji o tym fakcie ze strony właściciela pojazdu;
  • kluczyki są jak nowe, tzn. nie noszą śladów używania, zatem ubezpieczyciel domniema, że ubezpieczający prawdopodobnie posiadał jeszcze jeden komplet kluczy, którymi się posługiwał i których nie zadeklarował, zawierając umowę lub nie przekazał ich ubezpieczycielowi po szkodzie;
  • ubezpieczający przekazał po szkodzie ubezpieczycielowi mniejszą liczbę kluczyków niż deklarował to we wniosku, zatem w okresie ubezpieczenia dopuścił do utraty kluczyka, o czym nie powiadomił ubezpieczyciela.

Wiele więcej na temat kluczuków w ubezpieczeniach samochodowych można znaleźć na stronie Rzecznika Ubezpieczonych, który opisuje problemy konsumentów usług ubezpieczeniowych z kluczykami do pojazdów w umowach ubezpieczenia autocasco.